โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

นศ.วิศวกรรมโยธา ตาก คว้ารางวัลแข่งคอนกรีตมวลเบา
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้ง 10 (10th Lightweight Concrete Competition) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี อ.รุ้งรพี พริ้งจำรัส เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559

ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX'16) ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 โดย ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง ได้รับรางวัลเหรีญเงิน ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมนักประดิษฐ์ ซาอุดิอารเบียจึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานการออกแบบหน้าปกสมุดเรียนในฝัน ชิงเงินรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ บาท
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมส่งผลงานการออกแบบหน้าปกสมุดเรียนในฝัน ชิงเงินรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ บาท >> อ่านต่อ


ราชมงคลตาก รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 17 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ “ระดับดี” ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่งานวิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น" จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 34 ทั้งหมด 34


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา