โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-08-18

การบรรยายพิเศษ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มทร.ล้านนา ตาก
เสาร์ 18 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (18 ส.ค. 61) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย" โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในโอกาสงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรับรางวัลจากการประกวดโครงงานสื่อการสอนหรือนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM3 ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพ... >> อ่านต่อ


ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด STEAM3
เสาร์ 18 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานสื่อการสอนและนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM3 ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง >> อ่านต่อ


พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสาร์ 18 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  วันนี้ (18 ส.ค. 61) ที่อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำข้าราชการ คณาจารย์สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา