โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-02-08

การประชุมเตรียมความพร้อมการปัจฉิมนิเทศและรับปริญญา ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมคำพุฒ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพรัอมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เนื้อหาการประชุมมีการพิจารณางบประมาณจัดโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดวันฝึ... >> อ่านต่อ


การผลิตทับทิมกรอบฯ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ อาจารย์วรรณวิมล  พุ่มโพธิ์  พร้อมด้วย นางสาวจิรภัทร  ไกรสมรส  และนางสาวอารียา  ยศงาม นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับรางวัลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ระดับอุดมศึกษา  กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภา... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> คลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา