โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 บทความ


เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 >> คลิก งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 >> อ่านต่อพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (13 ต.ค. 62) เวลา 07.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนร... >> อ่านต่อสัมมนา AI กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0
พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (10 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการออกแบบระบบบัญชีและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์บัญชี ได้แก่ เทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง... >> อ่านต่อ


เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
อังคาร 8 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ 1 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สนธยา ทองอรุณศรี) นำบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ สามารถลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. และจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. เช่นเดียวกัน >> อ่านต่อ


นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ ฟังแนวคิดและเส้นทางความสำเร็จของ Youtuber: Eve Siri
พุธ 2 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (2 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา "นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์" โดยวิทยากรคุณจิรายุ ศิริ (อีฟ) และคุณธีระพงษ์ จันทรภักดี (อ้น) ยูทูปเบอร์ชื่อดังจากช่อง "Eve Siri" ทางเว็บไซต์ youtube.com มีนักศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดตากให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก โดยสัมมนาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์และแนวคิดกับความสำเร็จที่มากับความเกรียนและความฮาของพี่อีฟและพี่อ้นในการทำช่องยูทูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทำให้ม... >> อ่านต่อปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มอบขนมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้
อังคาร 1 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นักศึกษาสาขาการบัญชี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ ขนม นม ฯลฯ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาต้อนรับและรับมอบขนมจากพี่ๆ โอกาสนี้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มอบน้ำใจให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ขอบคุณภาพจาก: >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1167


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา