โลโก้เว็บไซต์ สถานศึกษาเครือข่าย RMUTL-STEAM3 นำผลงานเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สถานศึกษาเครือข่าย RMUTL-STEAM3 นำผลงานเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1765 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (13 ก.ย. 61) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 พร้อมบรรยายหัวข้อ "เหลียวหลังมองหน้า การศึกษาในศตวรรษที่ 21"

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมนำสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการ RMUTL-STEAM3 นำผลงานชนะเลิศจากการประกวดโครงงานสื่อการสอนหรือนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM3 เข้าร่วมการประกวดประเภท Poster Presentation ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา ประเภท Oral Presentation ได้แก่ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 และวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมทั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการแสดงโครงงานนวัตกรรมจากโรงเรียนตากพิทยาคม และสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายใหม่ของ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา