โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
พุธ 6 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 3. นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219 ดาวน์โหลด >> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จํานวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา รับสมัครวันที่ 21 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2566  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 235


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา