โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
พุธ 24 พฤศจิกายน 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2564 นั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลาเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.) รับสมัครวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่อีเมล: sakunna_2526@hotmail.com  สอบถามเพิ่มเติมที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219 >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก และตำแหน่ง ช่างเทคนิค และดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 รายงานตัวที่งานคลังและพัสดุ อาคารอำนวยการ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดาวน์โหลด>... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
จันทร์ 25 ตุลาคม 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก และตำแหน่งช่างเทคนิค โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-22 ตุลาคม 2564 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยสอบสัมภาษณ์ในจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคำพุฒ อาคารอำนวยการ  >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน 11,500 บาท ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ที่ - ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ .pdf ที่อีเมล sakunna_2526@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219 หรือ 303 >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อังคาร 29 มิถุนายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 ให้รายงานตัวที่งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรตาก อาคารอำนวยการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ดาวน์โหลด>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อังคาร 22 มิถุนายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศิษย์เก่า อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดาวน์โหลด>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ... >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พุธ 2 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-18 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางอีเมล: sakunna_2526@hotmail.com หรือส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษีย์  ดาวน์โหลด>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแห... >> อ่านต่อเปิดรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา
พุธ 9 ธันวาคม 2563

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (1,400 อัตรา)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครบุคคลโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา      คุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 154


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา