โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-09-21

แนะแนวศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 21 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (21 ก.ย. 61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยงานรับนักศึกษา งานแนะแนวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง) สาขาวิชาช่างอุตสาหการ (ผศ.พิบูลย์ เครือคำอ้าย) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ธีระ พร้อมเพรียง) ออกหน่วยบริการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงาน "แนะแนวสู่โลกกว้าง สานฝันสู่อาชีพ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับทรา... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาการจัดการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศุกร์ 21 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปีที่ 1-2 (หลักสูตรเทียบโอน) จัดโครงการรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวันนี้ได้นำเงินที่รับบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดตากไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมเป็นเงินจำนวน 38,562 บาท ในการนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณภาพจาก Facebook : Choco Champ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา