โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562
อังคาร 23 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


กีฬาเขียว-แดง สัมพันธ์ 2562
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : >> อ่านต่อ


โครงการทำบุญปีใหม่เมืองและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปั 2561
พุธ 28 มีนาคม 2561

สถานที่ : บริเวณวิหารหลวงพ่อมงคล
ผู้รับผิดชอบ : ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการ "ทำบุญปีใหม่เมืองและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปั 2561" วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้า เวลา 06.30 - 09.00 น. กิจกรรมทำบุญมหาวิทยาลัย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วิหารหลวงพ่อมงคล ช่วงเย็น เวลา 16.30 -19.00 น. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส * ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต... >> อ่านต่อ


สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก หน่วยอำเภอเมืองตาก 4 (มทร.ล้านนาตาก)
อังคาร 26 กันยายน 2560

สถานที่ : อาคารอำนวยการ (หน้าห้องเอกสารการพิมพ์)
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตากเรียนเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08:000-15:00 น. ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 26 กันยายน 2560

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตากขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน เกษียณอย่างเกษม.....เพชรงามล้านนา ตาก งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๑๐(๑๐/๒๕๖๐)
พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องปรุะชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภามหาวิทยาลัย        กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๑๐(๑๐/๒๕๖๐) ณ มทร.ล้านนา กำหนดรับเรื่องเสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถ download แบบเสนอวาระการประชุม   >> อ่านต่อ


การถ่ายทอดสด...การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี
ผู้รับผิดชอบ : ARIT RMUTLมทร.ล้านนา ตาก ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี  >> อ่านต่อ


Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาThailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครWebsite: http://researchexpo.nrct.go.th >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการ iSTEM 2017 "The 2nd International STEM Education Conference"
พุธ 5 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน iSTEM -Ed 2017 "The 2nd International STEM Education Conference" ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและในต่างประเท >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 27

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา