โลโก้เว็บไซต์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา