โลโก้เว็บไซต์ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา