โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี
พุธ 5 ตุลาคม 2565 - พุธ 5 ตุลาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ศุกร์ 30 กันยายน 2565 - ศุกร์ 30 กันยายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันราชมงคล
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 - พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565
พุธ 14 กันยายน 2565 - พุธ 14 กันยายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
อังคาร 16 สิงหาคม 2565 - อังคาร 16 สิงหาคม 2565

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 - ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุธ 27 กรกฎาคม 2565 - พุธ 27 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 - เสาร์ 18 มิถุนายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดการ 17.00 - 17.30 น.    นักศึกษาพร้อมกันและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ใต้อาคารอเนกประสงค์ 18.00 - 18.30 น.    คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าประจำที่ตามผังลำดับที่นั่ง 18.39 น.                พิธีบายศรีสู่ขวัญ                ... >> อ่านต่อ


พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปีการศึกษา 2565
เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 - เสาร์ 18 มิถุนายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  06.00 - 06.30 น.    นักศึกษาพร้อมกันและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม                               ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 - พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 153

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา