โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564
จันทร์ 20 มีนาคม 2566 - อังคาร 21 มีนาคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


พิธีรับประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. และ ปวส.
ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 - ศุกร์ 17 มีนาคม 2566

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564
พุธ 15 มีนาคม 2566 - พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564
พุธ 15 มีนาคม 2566 - พุธ 15 มีนาคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
อังคาร 14 มีนาคม 2566 - อังคาร 14 มีนาคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


RMUTL Tak Open House 2023
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 - ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


บริจาคโลหิต
พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


Open House: เรียนรู้ สร้างสรรค์เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 - พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีทำบุญครบรอบ 18 ปี วันสถาปนา มทร.ล้านนา
พุธ 18 มกราคม 2566 - พุธ 18 มกราคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


บรรยายพิเศษวิถีแห่งการเป็นวิทยาเขต
อังคาร 27 ธันวาคม 2565 - อังคาร 27 ธันวาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 166

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา