โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ศุกร์ 28 กันยายน 2561 - ศุกร์ 28 กันยายน 2561

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารฯ
>> อ่านต่อ


การประกวดดาว-เดือน มทร.ล้านนา ตาก (RMUTL Tak Star Contest)
พุธ 19 กันยายน 2561 - พุธ 19 กันยายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาตาก
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 28 สิงหาคม 2561 - อังคาร 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 - เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

สถานที่ : อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี
ผู้รับผิดชอบ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและ... >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 - เสาร์ 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีทำบุญและถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 - พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
>> อ่านต่อ


ปิดเชี่ยร์
พุธ 25 กรกฎาคม 2561 - พุธ 25 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม
ผู้รับผิดชอบ : ลานพระวิษณุกรรม
>> อ่านต่อ


พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561
พุธ 25 กรกฎาคม 2561 - พุธ 25 กรกฎาคม 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 - พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาตาก
>> อ่านต่อ


แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
พุธ 18 กรกฎาคม 2561 - พุธ 18 กรกฎาคม 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 102

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา