โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 27 สิงหาคม 2561 - พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 - เสาร์ 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


โครงการเปิดโลกทัศน์
เสาร์ 23 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์) และตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกระดับ
อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์) และตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกระดับ >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
เสาร์ 16 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เสาร์ 9 มิถุนายน 2561 - อังคาร 12 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


โครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ และสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ
อังคาร 29 พฤษภาคม 2561 - อังคาร 29 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : ป่าชุมชนบ้านคลองสัก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS1 และ TCAS2 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาตร์ ระดับ ป.ตรี)
อาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561 - อาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ ชั้น 5
ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษา
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 1: TCAS1 และรอบ 2: TCAS2 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี) เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นในวันรายงานตัว 1. ใบรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนกลาง (ส่วนที่ใช้ยื่นรายงานตัว) 2. เอกสารการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร (นักศึกษาต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเรยบร้อยในระบบ จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้) 3. ใบรายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพักนักศึกษา (ยื่นรายงานตัว) 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)/ปพ.1 ฉบับสมบ... >> อ่านต่อ


รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS1 และ TCAS2 (ทุกคณะ ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะ ปวส.)
เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 - ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ ชั้น 5
ผู้รับผิดชอบ :
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นในวันรายงานตัว 1. ใบรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนกลาง (ส่วนที่ใช้ยื่นรายงานตัว) 2. เอกสารการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร (นักศึกษาต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเรยบร้อยในระบบ จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้) 3. ใบรายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพักนักศึกษา (ยื่นรายงานต... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 94

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา