โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขัน
อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 - อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์” วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี   เวลา ๑๕.๐๐ น.      ลงทะเบียน ๑๗.๐๐ น.      ประธานในพ... >> อ่านต่อ


สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
เสาร์ 27 มกราคม 2561 - เสาร์ 27 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 วิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตาก
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย. 60 จำนวน 250 คน และสอบใน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตาก 064 459 1097 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย ตาก
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 - เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


กฐินสามัคคี มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 - ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : วิหารหลวงพ่อมงคล และวัดหนองกระโห้
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาตาก
>> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา 2/2560
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 - อังคาร 24 ตุลาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนาตาก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตาก
>> อ่านต่อ


ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๑๐(๑๐/๒๕๖๐)
ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 - ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องปรุะชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภามหาวิทยาลัย
        กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๑๐(๑๐/๒๕๖๐) ณ มทร.ล้านนา กำหนดรับเรื่องเสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถ download แบบเสนอวาระการประชุม   >> อ่านต่อ


งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 29 กันยายน 2560 - ศุกร์ 29 กันยายน 2560

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตาก
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน เกษียณอย่างเกษม.....เพชรงามล้านนา ตาก งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก หน่วยอำเภอเมืองตาก 4 (มทร.ล้านนาตาก)
ศุกร์ 29 กันยายน 2560 - ศุกร์ 29 กันยายน 2560

สถานที่ : อาคารอำนวยการ (หน้าห้องเอกสารการพิมพ์)
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตาก
เรียนเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08:000-15:00 น. ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


สานเสวนา การขับเคลื่อนศูนย์กลางการค้าส่งค้าปลีกแห่งภูมิภาค สู่การเป็นเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ มหานครแม่สอด
อาทิตย์ 24 กันยายน 2560 - จันทร์ 25 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
ผู้รับผิดชอบ : กรมการค้าต่างประเทศ จังหวัดตาก สมาคมผู้ค้าปลีกไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และภาคีเครือข่าย
>> อ่านต่อ


นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16
พุธ 20 กันยายน 2560 - พุธ 20 กันยายน 2560

สถานที่ : อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ (BLA)
ผู้รับผิดชอบ : แผนกวิชาสังคมศาสตร์
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ภายในงาน "วันศึกษาทั่วไป (G.E. Day)" วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.00-18.00 น. ณ อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ (BLA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 77

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา