โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

การจัดงานครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 - จันทร์ 30 พฤศจิกายน 542

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียน 2/2561
จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561 - จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค
จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 - อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน
จันทร์ 15 ตุลาคม 2561 - อาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 18
พุธ 10 ตุลาคม 2561 - พุธ 10 ตุลาคม 2561

สถานที่ : อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์
ผู้รับผิดชอบ : รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่ 1. โครงการรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแผนกวิชาสังคมศาสตร์ 2.โครงการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 3. โครงการรายวิชาการคิดเชิงนวัตกรรม โดยแผนกวิชาสังคมศาสตร์ >> อ่านต่อ


การประกวดดาว-เดือน มทร.ล้านนา ตาก (RMUTL Tak Star Contest)
พุธ 19 กันยายน 2561 - พุธ 19 กันยายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาตาก
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 28 สิงหาคม 2561 - อังคาร 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 - เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

สถานที่ : อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี
ผู้รับผิดชอบ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและ... >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 - เสาร์ 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีทำบุญและถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 - พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 106

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา