โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก RMUTL Tak Open House 2024
พุธ 14 สิงหาคม 2567 - ศุกร์ 16 สิงหาคม 2567

สถานที่ : อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก (RMUTL TAK OPEN HOUSE 2024) วันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 ณ อาคารเรียนคณวิศวกรรมศาสตร์  พบกับกิจกรรม อาทิ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 มีโควตาพิเศษ ชมบูธของคณะและหลักสูตรต่างๆ ร่วมกิจกรรม Workshop พร้อมรับของรางวัลมากมาย >> อ่านต่อ


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567
พุธ 14 สิงหาคม 2567 - ศุกร์ 16 สิงหาคม 2567

สถานที่ : อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 - พุธ 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567 - อังคาร 9 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู่ ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567
พุธ 10 กรกฎาคม 2567 - พุธ 10 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : วิหารหลวงพ่อมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : วิหารหลวงพ่อมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


บริจาคโลหิต
พุธ 10 กรกฎาคม 2567 - พุธ 10 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เสาร์ 22 มิถุนายน 2567 - เสาร์ 22 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


รายงานตัวนักศึกษาใหม่
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 - ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เสาร์ 15 มิถุนายน 2567 - อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 194

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา