โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 27 สิงหาคม 2561 - พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 - เสาร์ 11 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีทำบุญและถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 - พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
>> อ่านต่อ


ปิดเชี่ยร์
พุธ 25 กรกฎาคม 2561 - พุธ 25 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม
ผู้รับผิดชอบ : ลานพระวิษณุกรรม
>> อ่านต่อ


พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561
พุธ 25 กรกฎาคม 2561 - พุธ 25 กรกฎาคม 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 - พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาตาก
>> อ่านต่อ


แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
พุธ 18 กรกฎาคม 2561 - พุธ 18 กรกฎาคม 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


โครงการเปิดโลกทัศน์
เสาร์ 23 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์) และตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกระดับ
อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์) และตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกระดับ >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 99

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา