โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ศุกร์ 27 กันยายน 2562 - ศุกร์ 27 กันยายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


การประกวด RMUTL Tak Star 2019 รอบตัดสิน
พุธ 18 กันยายน 2562 - พุธ 18 กันยายน 2562

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 - จันทร์ 1 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
>> อ่านต่อ


พิธีถ่ายภาพหมู่และซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 - เสาร์ 10 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11
พุธ 24 กรกฎาคม 2562 - พุธ 24 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เว็บไซต์ rmutcon2019.rmutl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ... >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562
อังคาร 23 เมษายน 2562 - อังคาร 23 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


ลงทะเบียนปกติ ภาคฤดูร้อน/2561
อังคาร 16 เมษายน 2562 - พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคฤดูร้อน/2561
จันทร์ 8 เมษายน 2562 - อาทิตย์ 14 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียน 1/2562
จันทร์ 1 เมษายน 2562 - จันทร์ 1 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค 2/2561
จันทร์ 18 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 124

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา