โลโก้เว็บไซต์ สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก หน่วยอำเภอเมืองตาก 4 (มทร.ล้านนาตาก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก หน่วยอำเภอเมืองตาก 4 (มทร.ล้านนาตาก)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560

สถานที่ : อาคารอำนวยการ (หน้าห้องเอกสารการพิมพ์)

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตาก

เรียนเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
เวลา 08:000-15:00 น. ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา