โลโก้เว็บไซต์ โครงการทำบุญปีใหม่เมืองและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปั 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการทำบุญปีใหม่เมืองและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปั 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1042 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

สถานที่ : บริเวณวิหารหลวงพ่อมงคล

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการ "ทำบุญปีใหม่เมืองและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปั 2561" วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล

กิจกรรมภายในงาน
ช่วงเช้า เวลา 06.30 - 09.00 น. กิจกรรมทำบุญมหาวิทยาลัย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วิหารหลวงพ่อมงคล

ช่วงเย็น เวลา 16.30 -19.00 น. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส

* ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน*
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา