โลโก้เว็บไซต์ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 สิงหาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา