โลโก้เว็บไซต์ รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ธันวาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1920 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ประกอบด้วย

1. นายปฎิภาณ  จันทรศิริ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2

2. นางสาวจุฑาทิพย์  สังข์ทอง สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2

3. นางสาวพงศ์ศุลี  แซ่เฮ่อ  สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1

4. นางสาวรจนา  แซ่ย่าง  สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1

5. นางสาวธัญรัตน์   เพชร์ไทย  สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2

นอกจากนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก จำนวน 13 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตากจำนวน 5 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอขอบคุณชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา