โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Tak Christmas Magical Day 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL Tak Christmas Magical Day 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 412 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษาฯ จัดโครงการ Christmas Magical Day 2019 โดย ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษญ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการแต่งชุดแฟนซีคริสต์มาส การประกวดสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. คริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ การสอยดาว การแข่งขันครอสเวิร์ด การเล่นบิงโกภาษาอังกฤษ นิทรรศการเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ฯลฯ

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ ผู้ที่มีความสามารถในการให้ภาษาต่างประเทศจึงมีโอกาสและช่องทางในการศึกษาและทำงานที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากความสามารถทางด้านภาษาแล้ว ผู้เรียนภาษาต่างประเทศจำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและเทศกาลต่างๆ ด้วย เทศกาลวันคริสต์มาสเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ศูนย์ภาษาฯ จึงได้จัดโครงการ Christmas Magical Day 20198 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นของมาของวันคริสต์มาสและได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอีกทางหนึ่งด้วย 

ภาพเพิ่มเติม: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา