โลโก้เว็บไซต์ รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนารับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก
วันนี้ (26 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา