โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-12-26

รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก
พุธ 26 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ประกอบด้วย 1. นายปฎิภาณ  จันทรศิริ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 2. นางสาวจุฑาทิพย์  สังข์ทอง สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 3. นางสาวพงศ์ศุลี  แซ่เฮ่อ  สาขาวิช... >> อ่านต่อ


ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
พุธ 26 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ช่วงควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา