โลโก้เว็บไซต์ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสถานศึกษาเครือข่าย RMUTL-STEAM3 นำผลงานเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ณ มทร.ล้านนา น่าน
วันนี้ (13 ก.ย. 61) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ "ภูมิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา