โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับมอบหมวกกันน็อค โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบหมวกกันน็อค โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 961 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีกิจกรรมการมอบหมวกนิรภัยแก่นักศึกษาที่มีความต้องการหมวกนิรภัยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถจัดหาเองได้ ในโครงการ "สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" ดำเนินงานโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยทางถนน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากมีความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และมีจิตสำนึกค่านิยมด้านวินัยจราจรนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ภาพ: ณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา