โลโก้เว็บไซต์ โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  2018 Singapore-Tak Cultural Exchange Program | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  2018 Singapore-Tak Cultural Exchange Program

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2768 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และบริษัท ที.เค.ฟาร์ม จำกัด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และให้บุคลากรของสถานศึกษาทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา