โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-09-04

โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  2018 Singapore-Tak Cultural Exchange Program
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าววิเทศสัมพันธ์

วันที่ 4 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และบริษัท ที.เค.ฟาร์ม จำกัด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และให้บุคลากรของสถานศึกษาทั้งสองประเทศได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา