โลโก้เว็บไซต์ Singapore-Tak Cultural Exchange Program | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Singapore-Tak Cultural Exchange Program

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  2018 Singapore-Tak Cultural Exchange Program
วันที่ 4 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา