โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 665 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 2 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่  3 - 18  กันยายน  2561

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้>>>ที่นี้

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้>>>ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา