โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก สืบสานงานทำมือ ประดิษฐ์กระทงกะลา เตรียมพร้อมร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก สืบสานงานทำมือ ประดิษฐ์กระทงกะลา เตรียมพร้อมร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (13 ก.ย. 66) เวลา 15.30 น. ที่อาคารวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดทำกระทงกะลาสวยงาม มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสืบสาน ส่งเสริม ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประดิษฐ์กระทงกะลาสวยงามสำหรับลอยกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงของจังหวัดตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมการประกวดขบวนกระทง และเข้าร่วมแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงลงแม่น้ำปิงด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา