โลโก้เว็บไซต์ การจัดทำกระทงกะลาสวยงาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การจัดทำกระทงกะลาสวยงาม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก สืบสานงานทำมือ ประดิษฐ์กระทงกะลา เตรียมพร้อมร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก
วันนี้ (13 ก.ย. 66) เวลา 15.30 น. ที่อาคารวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดทำกระทงกะลาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา