โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-09-13

มทร.ล้านนา ตาก สืบสานงานทำมือ ประดิษฐ์กระทงกะลา เตรียมพร้อมร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก
พุธ 13 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 ก.ย. 66) เวลา 15.30 น. ที่อาคารวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดทำกระทงกะลาสวยงาม มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสืบสาน ส่งเสริม ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประดิษฐ์กระทงกะลาสวยงามสำหรับลอยกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงของจังหวัดตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เดินหน้าอบรมการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม ยกระดับศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
พุธ 13 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานเชื่อม ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ เป็นประธานเปิดการอบรม มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบถึงการใช้งานหุ่นยนต์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ Robot Coordinate Systems การเคลื่อนที่หุ่น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา