โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 637 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียนฟรี เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร !!!
กสศ. ให้ทุนมาเรียนฟรีๆ ที่ มทร.ล้านนา ตาก

คุณสมบัติ
1. เรียนดี (เกรด 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป)
2. ยากจน

➡️ ทุน 5 ปี 
รับ ม.3 เรียนต่อ ปวช.เมคคาทรอนิกส์ (3 ปี) + ปวส.เมคคาทรอนิกส์/ยานยนต์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (2 ปี)

➡️ ทุน 2 ปี 
รับ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์

สมัครด่วน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครที่ ID Line: 0840484687 
สอบถามเพิ่มเติม อ.พายัพ เกตุชั่ง 0840484687


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา