โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย นางสาวจิราภา เพ็งอำไพ, นางสาวสุดารัตน์ หมวกชม และนายธิติภัทธ์ เครือโป้ นักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี  ภายใต้การควบคุมทีมของ ผศ.ดร.สรินยา สุภัทรานนท์ 

ผลการแข่งขัน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คว้า 2 รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิราภา เพ็งอำไพ เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับนักศึกษาจาก มทร.อีสาน และ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  หมวกชม เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ มทร.อีสาน 

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 17 ทีม เป็นนักศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการรวมนักศึกษาทีมละ 3 คน แบบคละสังกัด เพื่อให้เกิดการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ปรับใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง และส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาจากต่างสถาบัน

-----------------------------------
ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.สรินยา สุภัทรานนท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา