โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-01-26

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ไฟฟ้า) และพนักงานขับรถยนต์
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ (ไฟฟ้า) และพนักงานขับรถยนต์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทรศัพท์ 055-515900 ต่อ 219, 303 >> อ่านต่อ


รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

เรียนฟรี เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร !!! กสศ. ให้ทุนมาเรียนฟรีๆ ที่ มทร.ล้านนา ตาก คุณสมบัติ 1. เรียนดี (เกรด 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป) 2. ยากจน ➡️ ทุน 5 ปี  รับ ม.3 เรียนต่อ ปวช.เมคคาทรอนิกส์ (3 ปี) + ปวส.เมคคาทรอนิกส์/ยานยนต์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (2 ปี) ➡️ ทุน 2 ปี  รับ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ สมัครด่วน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครที่ ID Line: 0840484687  สอบถามเพิ่มเติม อ.พายัพ เกตุชั่ง 084... >> อ่านต่อ


นักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย นางสาวจิราภา เพ็งอำไพ, นางสาวสุดารัตน์ หมวกชม และนายธิติภัทธ์ เครือโป้ นักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี  ภายใต้การควบคุมทีมของ ผศ.ดร.สรินยา สุภัทราน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา