โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 22 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเนื้อการปฐมนิเทศประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย การให้ความรู้การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ภายในรั้งมหาวิทยาลัย และชี้แจงกรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์) จากนั้นเป็นกิจกรรมการให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติตนตลอดหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา