โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ชุดที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ชุดที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามกลับภูมิลำเนา

โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวหายแล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา