โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-06-10

โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ชุดที่ 2
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามกลับภูมิลำเนา โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์ให้แ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเนื้อการปฐมนิเทศประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย การให้ความรู้การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ภายในรั้งมหาวิทยาลัย และชี้แจงกรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์) จากนั้นเป็นกิจกรรมการให้ความรู้... >> อ่านต่อ


ประกาศปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ Energy Storage จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด  ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ Energy Storage  จำนวน  1  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,550,000.00  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก  >> อ่านต่อ


ประกาศปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและระบบสื่อสาร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา      รวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและระบบสื่อสาร  จำนวน  1  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,730,๐๐๐.๐๐  บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก >> อ่านต่อ


ประกาศปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งระบบ wind Turbine (๑๐ kW) และ Solar Cell (๒๐ kWp) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด  ด้านงานติดตั้งระบบ wind Turbine (๑๐ kW) และ Solar Cell (๒๐ kWp)  จำนวน  1  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  4,224,480.๐๐  บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา