โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ร่วมปันน้ำใจมอบอาหารกลางวันแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ร่วมปันน้ำใจมอบอาหารกลางวันแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ร่วมปันน้ำใจมอบอาหารกลางวันแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดย นายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้มอบอาหารกลางวัน ได้แก่ อาหารแห้ง ขนม นม พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา