โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสังคมศาสตร์มอบสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสังคมศาสตร์มอบสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ร่วมปันน้ำใจมอบอาหารกลางวันแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ร่วมปันน้ำใจมอบอาหารกลางวันแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดย นายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจัง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา