โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 34 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด สนับสนุนโดยชมรมศิษย์เก่า “ฅนหนองกะโห้” วิทยาเขตตาก ภาคตะวันออก เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา