โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนารับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า
15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด สนับสนุนโดยชมรมศิษย์เก่า “ฅนหนองกะโห้” วิทยาเขตตาก ภาคตะวันออก เพื่อใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา