โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Tak Stars Contest 2020 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL Tak Stars Contest 2020 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ตุลาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการประกวด RMUTL Tak Stars Contest 2020 เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยเรียนดี-กิจกรรมเด่น เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา