โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Tak Stars Contest 2020 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL Tak Stars Contest 2020 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาRMUTL Tak Stars Contest 2020 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย
21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการประกวด RMUTL Tak Stars Contest 2020 เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยเรียนดี-กิจกรรมเด่น เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา