โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการ Big Data | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการสัมมนาก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการ Big Data

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1940 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "การก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการโดย Big Data" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายสัมมนากว่า 200 คน ซึ่งโครงการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา