โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีนี้มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1,150 คน 

จากนั้นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา พร้อมแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาได้รู้จัก จากนั้นเป็นการแนะนำข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด เป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา