โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 642 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าติดตามและให้คำปรึกษาโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานการณ์จำลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดให้นักเรียนผลิตเครื่องยิงลูกปิงปองให้ตกในบริเวณเป้าหมายที่กำหนด สำหรับสถานการณ์จำลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกำหนดให้นักเรียนผลิตเครื่องหั่นหน่อไม้เพื่อทดแทนแรงงานคน 

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา