โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการโดย Big Data | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สัมมนาก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการโดย Big Data

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการสัมมนาก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการ Big Data
วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "การก้าวสู่องค์กร 4.0 ด้วยการบริหารจัดการโดย Big Data...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา