โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มทร.ล้านนา ตาก วันที่ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มทร.ล้านนา ตาก วันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (23 เม.ย. 62) เวลา 08.00 น.ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ มทร.ล้านนา ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน โดยมี รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาทุกหมู่เหล่า รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งบรรยากาศการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในวันนี้ รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้เยี่ยมให้กำลังบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นจิตอาสารับลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย 

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้มอบหมายให้จังหวัดตากและทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตากเปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานแก่ประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยมีเป้าหมายในการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานครั้งนี้ รวม 30,000 คน

ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก, อ.สุรนารถ ฉิมภารสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา