โลโก้เว็บไซต์ สาธิตการทำเครื่องหอมไทยโบราณในวันอนุรักษ์มรดกไทย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สาธิตการทำเครื่องหอมไทยโบราณในวันอนุรักษ์มรดกไทย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ตาก และแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการทำเครื่องหอมไทยโบราณ "น้ำอบไทย และ แป้งพวง" ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายศิลปวัฒนธรรมขอมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ หอศิลป์ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: Facebook ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา