โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-09-20

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนาได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงพาณิชย์ เป็นสุดยอดเพชรเม็ดงามของโครงการ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566
พุธ 20 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

           เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2566 ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสรุปโครงการสรุปผลความสำเร็จโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566  ภายในงานพิธีสรุปผลความสำเร็จโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และ... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
พุธ 20 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 ก.ย. 66) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับปี 2566 มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  นิยมธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวลักษณ์  เอื้อพิชญ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ส่งผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมคัดสรรสู่สินค้าตราราชมงคลล้านนา
พุธ 20 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) ลงพื้นที่คัดสรรผลิตภัณฑ์งานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ คณะผู้บริหารและบุคลาการให... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 20 กันยายน 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่  e5/2566(รายได้)  ลงวันที่  11  กันยายน  2566  นั้น  รายละเอียดตามเอกสารแนบ<<< >> อ่านต่อ


วิดีโอแนะนำ : ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2023
พุธ 20 กันยายน 2566 / RMUTL ช่อง@Youtube

  วีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2023: รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ดูวีดิทัศน์ประมวลภาพ ที่ URL  RMUTL KM Channel หรือ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ที่ URL&n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา