โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-05-17

มทร.ล้านนา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟุกุอิสนับสนุนการออกแบบสร้างสรรค์ ดึงหัตถกรรมท้องถิ่น พัฒนางานหัตถศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนอธิการบดี ในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น “Koyori Project 2022” ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและหัตถกรรมล้านนา (LCCA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุอิ (Fukui University of Technology)  ประเทศญี่ปุ่นโดย ศาสตราจารย์ ดร.โทโมยุกิ คาเคชิตะ อธิการบดี ซึ่งทั้ง 3 หน่วยง... >> อ่านต่อ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม)
อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นั้น  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา