โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 598 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นั้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา