โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-07-28

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดตาก โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมจุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา... >> อ่านต่อ


พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อแสนทอง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อแสนทอง พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเ... >> อ่านต่อ


เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จั้งหวัดตาก >> อ่านต่อ


ร่วมพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน กับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563
อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563 นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นจึงนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563
อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี กิจกรรมเริ่มด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา