โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2017-05-29

พิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ ปี2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก พร้อมคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ นำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เข้าสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  >> อ่านต่อ


มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ขานรับนโยบายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นความสามัคคี เคารพสิทธิ์และหน้าที่  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัยมหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยนวยความสะดวกด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้... >> อ่านต่อ


ลอดซุ้มประตูมหาวิทยาลัย 2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

หลังจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา สักการะหลวงพ่อมงคลแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราชาวลูกพระวิษณุกรรมเจ้า ได้ถือปฏิบัติกันมาก็คือ การลอดซุ้มประตูมหาวิทยาลัย เอ้า!!!! ใครเป็นใคร ไปดูกันงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


RL-News issue 32
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 (Download) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา